Opšti uslovi

 

Na ovoj stranici se nalaze opšti uslovi korišćenja internet portala Multicom.me. Molimo Vas da pažljivo pročitate sve uslove navedene na ovoj stranici. Upotrebom internet portala Multicom.me potvrđujete da ste pročitali, razujmeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi)

 

1. Upotreba internet stranice

Portal Multicom.me koristi dizajnerska i softverska rešenja (eCommerce platforma) koje je samostalno razvila firma Multicom Retail d.o.o. koja je zakoniti nosilac prava intelektualne svojine. Na svako neovlašćeno kopiranje dizajna ili dijela dizajna, baze podataka ili funcionalnosti sajta odgovorićemo tužbom nadležnom sudu. 

 

Izričito je zabranjeno svako kopiranje i upotreba slika, tekstova, cijena, baze podataka i svog ostalog sadržaja sa portala Multicom.me (u daljem tekstu Multicom.me portal ili Portal) i kažnjivo na osnovu zakona o autorskim i srodnim pravima.

 

Dozvoljena je štampa, prikaz ili download sadržaja pod uslovom da se isti koristi isključivo u privatne svrhe uz obavezno navođenje izvora sadržaja.

 

Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

 

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovdje ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovdje sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, Vam ne daje pravo da koristite bilo koji dio intelektualne svojine koju ste pronašli na ovom sajtu.

1.1 Ko može kupovati na portalu

Kupac može biti samo punoljetno fizičko lice ili kompanija koja posluje na teritoriji Crne Gore. Kupovinu u ime i za račun maloljetnih lica mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji.

U slučaju da je kupovina izvršena mimo ovih odredbi, kompanija Multicom neće snositi nikakvu odgovornost.

 

2. Izmjena portala i ovih uslova o korišćenju

Multicom Retail d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, izmjeni prezentaciju i sadržaj Multicom.me portala, njegovih usluga i uslova o korišćenju, sa izuzetkom stečenih prava u vezi sa već sklopljenim ugovorima. Ove izmjene između ostalog se mogu odnositi i na cijene, asortiman i opis proizvoda.

 

 

 

Ove izmjene će poslužiti za poboljšanje portala kao i usluga koje se nude Korisniku koji, ako se ne slaže s unesenim promjenama, može prestati koristiti ovu stranicu.

 

3. Informacije o proizvodima i cijenama

 

3.1 Informacije o proizvodu

Multicom Retail prenosi informacije o bitnim karakteristikama proizvoda kroz tehničke opise koje mu dostavljaju njegovi dobavljači ili proizvođači uređaja, uz strogo poštovanje najboljih tržišnih standarda, jasno ih prenoseći svojim kupcima na stranici svakog proizvoda i/ili usluge koju čini dostupnom.

 

Multicom nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Multicom ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u roku od 15 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo Vam vratiti novac.

 

Slike objavljene na portalu Multicom.me ponekad obuhvataju i okruženje proizvoda kako bi potrošač imao realniju sliku kako uređaj izgleda nakon montaže. Ugradna tehnika se prodaje bez panela (fronta) koji čine sastavni dio namještaja, te ga potrošač naknadno uklapa u svoj enterijer.

 

Dostupnost uređaja prikazana na portalu može se razlikovati od stanja zaliha u maloprodajnim objektima. Tačno stanje zaliha tj. dostupnost se može utvrditi ili pozivanjem Call Centra na 19933 ili provjerom kod zaposlenih u bilo kom našem maloprodajnom objektu.

 

 

3.2 Informacije o cijeni

Sve cijene na portalu Multicom.me su izražene u eurima i u njih je uračunat PDV.

 

Na portalu su izražene maloprodajne cijene na koje se može obračunati popust u zavisnosti od načina plaćanja. Takođe na stranici svakog proizvoda možete pogledati informativni prikaz sa cijenama sa popustom za jednokratno plaćanje (gotovina, kartica, virman) kao i informativne iznose rata u slučaju da se plaćanje vrši u ratama.

 

Multicom Retail se ne može smatrati odgovornim u slučaju kompjuterske, ručne, tehničke ili greške bilo koje druge prirode, što uzrokuje značajnu nepredviđenu promjenu prodajne cijene na Multicom.me portalu.

 

U slučajevima kada je greška očigledna ili cijena značajno odstupa od one koja se inače može pronaći na tržištu, porudžbina će se smatrati nevažećom i biće poništena, a Kupac će o tome biti obaviješten.

 

Promotivne kampanje i ponude koje se mogu pronaći na Multicom.me portalu važe samo za kupovinu izvršenu putem portala i ne moraju se podudarati s onima koje se praktikuju u našim maloprodajama, osim ako je to izričito navedeno.

 

Portal Multicom.me koristi napredne algoritme i vještačku inteligenciju kako bi određenim kupcima ponudio određene promotivne pogodnosti a u skladu sa njihovim interesovanjima i prethodnim kupovinama.

 

 

 

4. Uslovi kupovine na portalu Multicom.me

 

4.1 Dostupnost proizvoda

Svi proizvodi koji se nalaze na portalu dostupni su za naručivanje, osim ako nijesu na zalihama. Proizvodi dostupni na portalu imaju ograničene zalihe, pa mogu postati nedostupni bez prethodne najave.

 

U slučaju nestanka zaliha do kojeg dođe nakon pravljenja porudžbine, Multicom će o tome obavijestiti Kupca i predložiti isporuku čim artikal bude dostupan ili izvršiti povrat novca u slučaju da je izvršeno online plaćanje.

 

 

4.2 Potvrda porudžbine

Nakon što proizvod dodate u korpu, upišete podatke za dostavu i odabereta način plaćanja pa pritisnete dugme Poruči, Vaša porudžbina će se naći u procesu obrade.

 

Naši operateri će provjeriti dostupnost poručenih proizvoda a nakon toga Vas pozvati kako bi potvrdili tačnost unesenih podataka.

 

Porudžbina se smatra važećom tek nakon potvrde od strane naših operatera.

 

Naš operateri će Vas kontaktirati u najkraćem roku a ne dužem od jednog radnog dana od trenutka prijema porudžbine.

 

4.3 Dostava robe i troškovi isporuke

Dostavu proizvoda poručenih na portalu Multicom.me vrše kurirske službe ili dostavljači kompanije Multicom.

 

Svi artikli prikazani na portalu Multicom.me imaju izraženu cijenu dostave za pojedinačne porudžbine. U slučaju da kupac naručuje više manjih proizvoda male težine (paketna porudžbina) biće naplaćena samo jedna dostava u iznosu od 2€ ili će u zavisnosti od ukupne težine i cijene proizvoda dostava biti besplatna.

 

Za dostavu gabaritnih proizvoda bez obzira na cijenu proizvoda, trošak dostave se računa po uređaju.

 

Pored dostave kupac može odabrati i da proizvode preuzme u nekoj od naših poslovnica ili u prostorijama naših partnera. U tom slučaju je preuzimanje besplatno.

 

Da pročitate detaljne cijene i uslove dostave molimo da kliknete ovdje 

 

4.4 Otkazivanje porudžbine

Sve porudžbine koje su u procesu obrade i dostave a nijesu još uvijek isporučene mogu se otkazati bez ikakvih troškova po kupca.

 

 

5. Garancija

Svi proizvodi u ponudu na portalu Multicom.me dolaze sa garancijom prema garantnom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobija zajedno sa kupljenim proizvodom ili po osnovu saobraznosti proizvoda u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača a u minimalnom trajanju od 2 godine.

 

Određeni proizvodi na našem portalu mogu biti ponuđeni sa produženom garancijom koja je uslovljena pravilima proizvođača ili davaoca produžene garancije kako je i navedeno na našem portalu. Multicom Retail odgovara isključivo za garanciju koju pruža u trajanju od 2 godine a sve produžene garancije su isključivi dogovor Kupca i davaoca produžene garancije (proizvođača, uvoznika ili ovlašćenog servisa).

 

U slučaju da je produženje garancije uslovljena registracijom na web sajtu davaoca garancije, Multicom Retail ni njegovi zaposleni nijesu dužni i ne mogu da vrše registraciju u ime korisnika. Isti se takođe ne mogu smatrati odgovornima u slučaju da Kupac nije u predviđenom vremenskom roku registrovao svoj uređaj na za to predviđenom sajtu.

 

 

5. Reklamacija i servis uređaja

5.1 Podnošenje prigovora

 

Potrošač ima pravo da, na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju, podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod:

 • u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u roku od dvije godine od dana prelaska rizika na potrošača;
 • u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista;
 • na račun za kupljeni proizvod odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa;
 • na račun za pružene javne usluge u roku od 15 dana od dana prijema računa.

 

Trgovac je dužan da potrošaču, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi, na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju, sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješavanje.

 

Ako se o prigovoru ne rješava bez odlaganja, trgovac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu o prijemu prigovora.

 

U slučaju da je proizvod kupljen u poslovnici, prigovor se pondosi u poslovnici gdje je uređaj kupljen. U slučaju da je uređaj kupljen na portalu Multicom.me, prigovor se može podnijeti u bilo kojoj poslovnici ili slanjem emaila na adresu prigovor@multicom.me.

 

Sve odredbe Zakona o zaštiti potrošaca Crne Gore možete pogledati na ovom linku

 

 

5.2 Servis uređaja u garantnom roku

 

Multicom Retail je autorizovan za prodaju svih proizvoda koji se nalaze na portalu Multicom.me bilo direktno od proizvođaca uređaja ili od strane ovlašćenog distributera. 

 

Shodno tome Multicom Retail ne vrši servis niti dijagnostiku prodatih uređaja već u slućaju bilo kakvog kvara u toku garantnog roka istu vrši od strane proizvođača ovlašćeni servis

 

Kompanija Multicom Retail ne snosi nikakav trošak za opravku ili zamjenu samog uređaja pa ne može ni biti u sukobu interesa prilikom servisiranja uređaja tj. kompanija Multicom Retail nema nikakav razlog da Vam iz bilo kojeg neopravdanog razloga odbije prigovor.

 

 

5.3 Servisna procedura

 

U cilju dobre poslovne prakse, Multicom Retail je postavio servisne procedure kojih se zaposleni pridržavaju kako bi sve reklamacije bile riješene na zadovoljstvo Kupca i izbjegli se mogući problemi.

 

Reklamacija u poslovnici

 

 • Trgovac preuzima uređaj od Kupca
 • Trgovac pred Kupcem pali uređaj kako bi pogledao da li su uočljivi prijavljeni nedostaci
 • Trgovac zajedno sa Kupcem pregleda kompletan uređaj i zapisuje eventualno uočena oštećenja ili ogrebotine
 • Trgovac pravi fotografije uređaja službenim telefonom koje se automatski arhiviraju a iste šalje Kupcu kako bi ih imao kao dokaz
 • Trgovac unosi prigovor u elektrnosku knjigu prigovora i Kupcu izdaje kopiju prigovora.
 • Uređaj se pakuje i šalje u, od strane proizvođača, ovlašćeni servis

 

Reklamacija uređaja kupljenih putem portala Multicom.me

 

Slanje uređaja od strane Kupca

 

 • Kupac fotografiše upaljeni uređaj prije pakovanja
 • Kupac šalje fotografije uređaja sa svih strana na Viber broj kompanije Multicom (069695695) ili na email adresu prigovor@multicom.me.
 • Kupac adekvatno pakuje uređaj kao i prateće dodatke (kablove, daljinski upravljač i slično) kako se isti ne bi oštetio u slučaju transporta i šalje nam uređaj po kurirskoj službi (trošak slanja uređaja snosi Kupac)
 • Zajedno sa uređajem šalje i papir sa detaljnim opisom problema koji se dešavaju na uređaju

 

Prijem uređaja od strane Prodavca

 

 • Uređaj dolazi u prostorije Logističkog centra kompanije Multicom Retail gdje ga operater u posebnoj prostoriji pokrivenom video nadzorom vadi iz pakovanja i to ako je moguće u prisustvu kurira
 • Operater pali uređaj kako bi pogledao da li su uočljivi prijavljeni nedostaci
 • Operater pregleda kompletan uređaj i zapisuje eventualno uočena oštećenja ili ogrebotine
 • Operater pravi fotografije uređaja službenim telefonom koje se automatski arhiviraju a iste šalje Kupcu kako bi ih imao kao dokaz
 • Operater unosi prigovor u elektrnosku knjigu prigovora i Kupcu izdaje kopiju prigovora.
 • Uređaj se pakuje i šalje u, od strane proizvođača, ovlašćeni servis

 

Povrat uređaja od strane Prodavca

 

 • Operater fotografiše upaljeni uređaj prije pakovanja u posebnoj prostoriji pokrivenom video nadzorom
 • Operater pravi fotografije uređaja službenim telefonom koje se automatski arhiviraju a iste šalje Kupcu kako bi ih imao kao dokaz
 • Operater adekvatno pakuje uređaj sa svim što je uz njega i došlo i šalje uređaj po kurirskoj službi (trošak povratka uređaja snosi Prodavac)
 • Zajedno sa uređajem šalje i papir sa detaljnim opisom problema koji se dešavaju na uređaju

 

Multicom Retail ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati na uređaju pri transportu uređaja. Sve navedene procedure su uvedene upravo da bi mogućnost oštećenja sveli na minimum.

 

 

 

 

 

 

16 GODINA
PRIJATELJSKOG ODNOSA
DOSTAVA NA KUĆNU ADRESU
PLAĆANJE PO PRIJEMU
100% SIGURNO ONLINE PLAĆANJE