Energetska efikasnost

Kao doprinos očuvanju životne okoline EU je propisala nove standarde potrošnje električne energije kroz novu skalu energetske efikasnosti.

Od marta 2021. godine novi zakonski zahtjevi i pragovi klase energetske efikasnosti dovode do rigoroznije klasifikacije oznaka.

 

Nove energetske oznake na naljepnicama imaju skalu od A do G, a do sada je bila od A do D. Najmanju potrošnju struje imaju uređaji i aparati koji su obilježeni razredom A, a njaviše troše oni sa klasom D. Ukinuti su razredi A+, A++ i A+++.

 

Razlika u potrošnji električne energije nije zanemarljiva i iznosi od 30 do 80 % između najniže i najviše energetske klase. Prilikom odabira uređaja ili aparata sa dobrom energetskom efikasnošću uštedićete struju i do 50%.

 

Najznačajnija izmjena na novim energetskim naljepnicama je uklanjanje klasa energetske efikasnosti koje u sebi imaju znak plus, na primjer A+++. Rangiranje se vrši od A do G. Za mjerenje potrošnje energije i utvrđivanje klase na naljepnici koriste se nove metode. Možete da saznate i dodatne informacije o proizvodu direktno putem QR koda koji je odštampan na energetskoj naljepnici. QR kod vas vodi do baze podataka koju vodi EU od 1. marta 2021. Tu ćete vidjeti, pregledati ili preuzeti listove podataka za sve aparate sa energetskim naljepnicama. Putem interneta pristupate bazi podataka.

 

Frižideri, mašine za pranje posuđa, mašine za veš i mašine za sušenje veša se sada bore zajedno za bolju budućnost svojom energetskom efikasnosti, a uskoro im se pridružuju i ostali članovi bijele tehnike.

 

Pogledajte detaljnije:


Oznake energetske efikasnosti za frižider

 

1. QR kod za više informacija o proizvodu iz EPREL baze podataka
2. Ime dobavljača
3. Oznaka modela
4. Skala energetskih klasa od najefikasnije (A) do najmanje efikasne (G)
5. Klasa energetske efikasnosti
6. Godišnja potrošnja struje (kWh)
7. Zapremina zamrzivača u litrima (l)
8. Zapremina frižidera u litrima (l)
9. Nivo buke u decibelima (dB)
10. EU regulatorni broj

 

 

PONUDA FRIŽIDERA


Oznake energetske efikasnosti za mašinu za veš

 

1. QR kod za više informacija o proizvodu iz EPREL baze podataka
2. Ime dobavljača
3. Oznaka modela
4. Skala energetskih klasa od najefikasnije (A) do najmanje efikasne (G)
5. Klasa energetske efikasnosti
6. Ponderisana potrošnja energije za 100 ciklusa u kWh (u programu eko 40–60)
7. Maksimalna nosivost
8. Trajanje ciklusa programa „Eco 40-60“ u uslovima punog opterećenja
9. Ponderisana potrošnja vode* u litrima/radni ciklus (u programu Eco 40-60)
10. Klasa efikasnosti obrtaja*
11. Emisija buke tokom ciklusa centrifuge
12. EU regulatorni broj

 

 

PONUDA MAŠINA ZA VEŠ


Oznake energetske efikasnosti za mašinu za pranje posuđa

 

1. QR kod za više informacija o proizvodu iz EPREL baze podataka
2. Ime dobavljača
3. Oznaka modela
4. Skala energetskih klasa od najefikasnije (A) do najmanje efikasne (G)
5. Klasa energetske efikasnosti
6. EEI formula promenjena je iz godišnje potrošnje (kWh/year) u jednokratnu potrošnju (kWh/100 ciklusa)
7. Broj standarnih postavki mesta
8. Potrošnja vode u litrama/ tokom Eco ciklusa
9. Trajanje “Eco” ciklusa
10. Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW i klase emisije buke
11. EU regulatorni broj

 

 

PONUDA MAŠINA ZA POSUĐE


Oznake energetske efikasnosti za mašinu za pranje i sušenje

 

1. QR kod za više informacija o proizvodu iz EPREL baze podataka
2. Ime dobavljača
3. Oznaka modela
4. Skala energetskih klasa od najefikasnije (A) do najmanje efikasne (G)
5. Klasa energetske efikasnosti za potpun ciklus (uključujući sušenje) i klasa energetske efikasnosti za ciklus pranja
6. Procenjena potrošnja energije za 100 ciklusa u kWh za potpun ciklus i ponderisana potrošnja energije za 100 ciklusa u kWh za ciklus pranja
7. Procenjena potrošnja energije izražena u kWh/100 ciklusa (ciklus pranja)
8. Maksimalni kapacitet punjenja. (kompletan ciklus rada**)
9. Procenjena potrošnja vode u litrama/ciklus rada(kompletan ciklus rada**)
10. Trajanje programa (ceo ciklus rada) u uslovima punog punjenja
11. Klasa efikasnosti obrtaja*
12. Emisija buke izražena tokom ciklusa obrtaja u dB(A) re 1 PW i klase emisije buke
13. EU regulatorni broj

 

 

PONUDA MAŠINA ZA PRANJE I SUŠENJE


16 GODINA
PRIJATELJSKOG ODNOSA
DOSTAVA NA KUĆNU ADRESU
PLAĆANJE PO PRIJEMU
100% SIGURNO ONLINE PLAĆANJE